Molid

Molid

Calitate absolut de vârf din lemn. Funcţionalitate superioră şi prelucrare simplă. Conştiinţa protejării mediului înconjurător la exploatare şi prelucrare. Posibilităţi de design
individuale pentru bucătării, mobilă, tavane, podele,
pereţi, uşi, obloane, pervazuri şi multe altele.

Marcare CE pentru elemente
portante în construcţii conf.
EN 13986, tip
de panou SWP/2 S
conf. EN 13353.

Molid

Clasa de calitate

A/B (0/B*), AB/B (A/B*), B/B, B/C+,
C+/C+, C+/C, C/C

Lungimi

5000 mm (4500 / 4000 mm)

Lăţimi

1250 / 2050 mm

Grosimi panouri
Grosime feţe

13 mm / 15 mm

3,5 mm

Grosimi panouri
Grosime feţe

19 mm / 22 mm / 26 mm

5,5 mm

Grosimi panouri
Grosime feţe

27 mm / 32 mm / 42 mm / 49 mm

9 mm

* conform EN 13017-1

> APLICAREA EXEMPLE

> CLASA DE CALITATE


TILLY Panou triplustratificat din lemn de răşinoase: Molid