Molid

Molid

Panourile unistrat din lemn masiv (panouri încleiate din lemn) de la TILLY se compun din lamele masive de aceeaşi esenţă lemnoasă, dintr-o bucată, încleiate între ele, şi dispuse paralel cu cantul lung. Cea mai eficientă soluţie
în fabricarea mobilei. Panourile din lemn
masiv unistrat de la TILLY sunt
produse conform normelor sub
control de calitate permanent după
EN 13353.

Clasa tehnică: 14 - 52 mm    SWP/2 NS L1 NC

 

Molid

Clasa de calitate

A, B, BK

Lungimi

5000 mm (4500 / 4000 mm)

Lăţimi

1220 mm

Grosimi panouri

14 / 18 / 21 / 24 / 27 /
32 / 42 / 52 mm

> APLICAREA EXEMPLE

> CLASA DE CALITATE


TILLY Panou din lemn de răşinoase unistrat: Molid