Modřín sibiřský

Modřín sibiřský

Jednovrstvé masivní dřevěné desky od TILLY se skládají z průběžných, vždy k podélné straně souběžných masivních latěk ze stejného druhu dřeva, které jsou k sobě spárotěsně slepeny. Tyto desky se nazývají též lepené dřevěné
desky. Jednovrstvé masivní dřevěné desky od
TILLY jsou vyráběny podle normy pod
neustálým dohledem na kvalitu podle
EN13353.

Označení CE pro nosné stavební
výrobky podle EN 13986, Typ desky
SWP/2 NS podle EN 13353.

Modřín sibiřský

Třídy jakosti

AB

Délky

5000 / 4000 mm

Šířka

1220 mm

Tloušťky desek

18 / 27 / 42 mm

> PŘÍKLADY POUŽITÍ

> TŘÍDY JAKOSTI


TILLY Jednovrstvé desky z jehličnatého dřeva: Modřín sibirisch