5-plastna plošca iz lesa iglavcev

Icon Fünfschicht

CE oznaka za nenosilne gradbene
izdelke skladno z normo
EN 13986, tip plošče SWP/2 NS 
skladno z EN 13353.

Smreka

Druge vrste lesa iglavcev na zahtevo.

Razredi kvalitete

AB/B (A/B*), B/B, B/C+

Dolžina

5000 mm (4500 / 4000 mm)

Širina

1250 / 2050 mm

Debelina plošč

35 / 42 mm (druge debeline na zahtevo)

* po EN 13017-1

TILLY 5-plastna plošca iz lesa iglavcev