Pięciowarstwowa płyta z drewna iglastego

Icon Fünfschicht

Oznakowanie CE dla nienośnych
materiałów budowlanych zgodne z
normą EN 13986, typ płyty SWP/2 NS
zgodny z EN 13353.

Świerk

inne rodzaje drewna na zamówienie.

Klasa towarów

AB/B (A/B*), B/B, B/C+

Długości

5000 mm (4500 / 4000 mm)

Szerokość

1250 / 2050 mm

Grubości płyty

35 / 42 mm (płyty o innej grubości na zamówienie)

* zgodność z EN 13017-1

TILLY Pięciowarstwowa płyta z drewna iglastego