Bor

Bor

Jednoslojne ploče od masivnog drveta tvrtke TILLY se sastoje od masivnih greda iste vrste drveta koje prolaze skroz paralelno, uvijek uz uzdužnu stranu, a koje su međusobno slijepljene bez žljebova. Te ploče se nazivaju i ploče
od lijepljenog drveta. Jednoslojne ploče
od masivnog drveta tvrtke TILLY se
proizvode pod stalnim kontrolama
kvalitete sukladno normi EN13353.

Tehnička klasa   SWP/2 NS L1 NC.

Bor

Klase kvalitete

AB

Dužine

5000 mm / 4000 mm

Širina

1220 mm

Debljine ploče

18 / 27 / 42 mm

> PRIMJERI UPORABE

> KLASE KVALITETE


TILLY Jednoslojna ploča od crnogoričnog drveta: Bor