5vrstvá deska z jehlicnatého dreva

Icon Fünfschicht

Označení CE pro nosné
stavební výrobky podle
EN 13986, Typ desky
SWP/2 NS podle EN 13353.

Smrk

další druhy jehlicnatého dreva dle poptávky.

Třídy jakosti

AB/B (A/B*), B/B, B/C+

Délky

5000 mm (4500 / 4000 mm)

Šířka

1250 / 2050 mm

Tloušťky desek

35 / 42 mm (Jiné tloš'ky na dotaz)

* podle normy EN 13017-1

TILLY 5vrstvá deska z jehlicnatého dreva