Tradice a inovace
ve službách zákazníka!

1981
Založení TILLY-dřevařský průmysl převzetí pily firmy Funder v Althofenu.

1985
Založení firmy na výrobu desek z přírodního dřeva. Desky TILLY z přírodního dřeva v jedno-, tří- a vícevrstvé kvalitě se zakrátko staly trhákem v nábytkářské výrobě. Díky inovačnímu vývoji výrobků se deska TILLY z přírodního dřeva zčásti zpracovává přímo v závodě na hotový výrobek a na polotovar.

1995
Výstavba a modernizace stávajících výrobních zařízení. Vybudování a uvedení do provozu spojovacího zařízení využívajícího sílu a teplo biomasy.

1997
Akvizice firmy HESPA-Forstbetriebe rodinou TILLY. Založení TILLY-Forstbetriebe Ges.m.b.H. o výměře lesní plochy cca 14.000 ha. Vedení dílny HESPA a pily Wiesenau jako součásti TILLY-Forstbetriebe Ges.m.b.H.

2000
Certifikace systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000

2001
20tileté výročí firmy.

2003
PEFC-CoC-certifikace TILLY-Holzindustrie Ges.m.b.H.

PEFC Logo

2004
Zavedení značení CE pro dřevařské materiály používané ve stavebnictví.

CE Logo

2005
Vybudování zařízení na biomasu pro spojení tepelného a elektrárenského provozu se jmenovitým tepelným výkonem 10 000 kW
a jmenovitým elektrickým výkonem 1 500 kW

2006
Vybudování a uvedení do provozu rekuperačního zařízení pro dálkové zásobování teplem města Althofen a zdejšího zařízení Humanomed Zentrum; zahájení projektové fáze Závod II

Kraft-Wärmekopplung

2008
Fáze výstavby Závod II

Bau Werk 2

2009
Úspěšné uvedení do provozu nového závodu na výrobu desek z masivního dřeva v Althofenu. TILLY AKTUÁLNĚ: Závod II

Bau Werk 2

2011
Cena WKO Exportpreis 2011. Více najdete zde.

2011
30. výročí založení firmy. Více najdete zde.

Dnes
Dnes je firma TILLY s cca 300 zaměstnanci jedním z důležitých zaměstnavatelů v regionu.

TILLY Historie